Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II SA/Go 996/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania zarzutu za nieuzasadniony

III SA/Wr 277/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W., w przedmiocie uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne za nieuzasadnione,

III SA/Łd 229/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

III SA/Po 981/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne;

I SA/Kr 357/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Pracy Nr [...]

I SA/Bd 100/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanowił:

V SA/Wa 124/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej;

I SA/Gd 677/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przekazania środków finansowych dla Policji

I SA/Bd 204/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanowił ustanowić adwokata
1   Następne >   +2   +5   +10   100