Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SA/Gl 1038/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji w C. w sprawie opinii o pracowniku ochrony fizycznej

VI SA/Wa 2215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych

VI SA/Wa 1191/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska komornika sądowego

II GZ 8/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

VI SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

VI SA/Wa 2526/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności ponownego rozpatrzenia sprawy skreślenia doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 310/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 1784/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

VI SA/Wa 2445/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanowił:

VI SA/Wa 295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów
1   Następne >   +2   +5   +10   100