Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6337 Zatrudnianie cudzoziemców X

II SA/Wa 1013/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca

II SA/Wa 290/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 187/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy udzielenia przyrzeczenia wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca

II SA/Wa 2020/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca

II SA/Wa 1663/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca

I OSK 1433/06 - Wyrok NSA z 2007-06-13

Skargi kasacyjne Z. R. i A. R. - Studium Językowe 'P.' s.c. z/s i Ministra Pracy i Polityki Społecznej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przedłużenia wydania zezwolenia na pracę

II SA/Go 667/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-10

Sprawa ze skargi 'J' Spółki z o.o. na informację Starosty w przedmiocie możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

II SA/Wa 1224/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

II SA/Wa 295/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia[...]grudnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca

II SA/Go 666/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-03

Sprawa ze skargi 'J' Sp. z o.o. na informację Starosty w przedmiocie możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy
1   Następne >   +2   +5   +10   100