Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 252/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w przedmiocie określenia wysokości wpisu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach [...] w przedmiocie wyboru ławników

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta G.

III SA/Lu 231/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi C. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SO/Gd 4/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Gminy [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

IV SA/Gl 839/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie stałych komisji

III SA/Lu 266/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchylenia uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

II SA/Bd 1170/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie odwołania dyrektora muzeum

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

VIII SA/Wa 212/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Z.

IV SA/Gl 1455/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie jednostek pomocniczych
1   Następne >   +2   +5   +10   100