Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 931/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

II SO/Wa 62/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-11

Wniosek Kancelarii [...] i Partnerzy z siedzibą o wymierzenie grzywny Zarządowi Powiatu [...] za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SAB/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Bd 294/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanowił: zwolnić od kosztów sądowych.

II SO/Ol 1/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-07

Wniosek I.Ż. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku I.Ż. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 o dostępie do informacji publicznej

II SA/Kr 1707/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OSK 267/14 - Wyrok NSA z 2014-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Wr 568/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

IV SA/Wr 604/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ś. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100