Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6335 Zwrot nienależnego świadczenia X

IV SA/Gl 974/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

II SA/Bd 993/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku przedemerytalnego

III SA/Gd 18/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w postaci kosztów szkolenia

II SA/Ke 1051/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego

I OZ 464/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. , Nr [...] w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

III SA/Gd 393/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia dla bezrobotnych

III SA/Kr 1834/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania pobranego zasiłku dla bezrobotnych za świadczenie nienależne oraz zobowiązania do jego zwrotu

III SA/Łd 103/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Gl 987/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Wr 336/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   83