Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6334 Stypendia X

IV SA/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów, w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Bd 1214/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendium za czas stażu

IV SA/Wr 297/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie utraty prawa do stypendium

IV SA/Gl 548/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów

II SA/Wa 523/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

I OZ 774/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie stypendiów

OSK 1103/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

II SA/Bd 921/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie stypendium z tytułu odbywania stażu pracy

IV SA/Wr 108/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-25

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do stypendium

IV SA/Wr 278/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-12

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do stypendium z dniem 17 lipca 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   51