Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 633/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Gl 638/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Łd 249/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie warunków zabudowy

IV SA/Po 1215/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kwilcz w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2070/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gl 690/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

II SA/Kr 75/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1157/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Lu 383/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100