Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6331 Zasiłek dla bezrobotnych X

III SA/Gd 453/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 1177/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. N. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1588/12

I OSK 2293/11 - Wyrok NSA z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

II SA/Wa 926/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Skarga A. O. na decyzję Marszałka Województwa [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 926/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

Skarga A. O. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 359/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Bd 183/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych postanowił: oddalić wniosek.

III SA/Kr 36/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

III SA/Kr 955/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-10-03

Skarga G.Z. na decyzję Wojewody [...] z: dnia 1 października 2004 r Nr: [...] przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 137/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100