Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

II SAB/Ke 24/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty S. w przedmiocie przyznania bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

IV SA/Wr 344/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów szkolenia

VIII SA/Wa 672/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

II SA/Ke 725/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : odmowy umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

IV SAB/Gl 153/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-04

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta C. w zakresie zawarcia umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SAB/Bd 48/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

II SA/Bd 74/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania o pr...

I OSK 223/12 - Wyrok NSA z 2012-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia należności na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Rz 612/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [..] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

III SA/Łd 708/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   68