Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6330 Status bezrobotnego X

IV SA/Gl 126/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 770/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SAB/Wr 2/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania przez urzędników Powiatowego Urzędu Pracy we W.

III SA/Gd 112/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Gd 578/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia po wznowieniu postępowania wydania z naruszeniem prawa decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 776/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku

IV SA/Gl 981/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 1709/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 546/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie Uchylenie decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu zasiłku i odmowa uznania za osobę bezrobotną

I OZ 280/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utarty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100