Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 858/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Wa 101/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SO/Wa 63/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny Komisji Majątkowej w W. za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OSK 1742/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

I SA/Wa 319/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej Kraków na orzeczenie Komisji Majątkowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie przywrócenia własności nieruchomości

II OSK 995/06 - Wyrok NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1757/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SO/Wa 8/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-21

Wniosek w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych
1   Następne >   +2   +5   +10   37