Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1134/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 334/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

VIII SA/Wa 702/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 814/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SO/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (dotyczącego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zasiłku celowego), w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SA/Wr 801/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 862/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 520/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Kolegium utrzymującego w mocy postanowienie Kolegium odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Kolegium odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 226/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-18

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 264/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-29

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia rzeczowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100