Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

II SA/Łd 813/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 180/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie rodziny zastępczej

I SAB/Wa 122/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OW 98/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania E. M. K. w rodzinie zastępczej A. M.

I OSK 22/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Rz 133/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

I OSK 438/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Lublinie w przedmiocie niedoręczenia dwóch decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej przysługujących rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 825/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie rodziny zastępczej

I OW 27/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich K. R. i K. R. umieszczonych w rodzinie zastępczej A. R. i A. R.

II SA/Sz 664/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   +5   +10   100