Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wr 109/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

I SAB/Rz 2/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie prowadzenia przewlekle postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania w podatku od towarów i usług za maj 2014 roku

I SAB/Wa 599/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi T. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ - Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Lu 12/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi A. Ż. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę

I SAB/Wa 470/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Sprawa ze skargi I.G. na przewlekłość i bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

III SAB/Kr 24/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie zwrotu odznaki indywidualnej funkcjonariusza policji

I SAB/Ol 4/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie odmowy dokonania korekt deklaracji

III SAB/Wa 38/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-06

Skarga W. W. na przewlekłość Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na postanowienie odmawiające zwolnienia z egzekucji wierzytelności

II SAB/Lu 283/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie sprawy przez Wójta Gminy N. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy po uchyleniu decyzji Wójta Gminy N. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego wyrównawczego i dodatku do tego zasiłku
1   Następne >   +2   +5   +10   100