Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Lu 18/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Poczty Polskiej Spółka Akcyjna w przedmiocie udzielenia informacji

VII SA/Wa 1793/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi T. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 135/07

II SAB/Go 59/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia skargi na sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta skargi na pracowników Urzędu Miasta

III SA/Gd 378/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie zwrotu kosztów stawiennictwa na badania

III SA/Łd 588/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia organu I instancji i umorzenia postępowania

II SA/Bk 174/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy odebrania psów

II SA/Ke 236/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-04

Skarga J. M. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie skierowania do lokalu socjalnego

IV SA/Gl 691/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie stawek czynszu za gminne lokale użytkowe

VII SAB/Wa 133/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Ol 17/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia '[...]' na działalność Rady Miejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100