Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6323 Zezwolenie i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej X

I OSK 1260/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia całodobowej placówki opiekuńczej

I OZ 494/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej , Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu prowadzenia placówki bez zezwolenia

I SA/Wa 1269/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

I SA/Wa 2315/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 972/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1/

I SA/Wa 2750/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie kary pieniężnej za prowadzenie placówki opiekuńczej bez zezwolenia

I SA/Wa 2315/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1086/07 - Wyrok NSA z 2008-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie placówki bez zezwolenia.

I SA/Wa 2314/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1966/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie : nałożenia grzywny za prowadzenie domu pomocy społecznej bez zezwolenia
1   Następne >   +2   +5   +10   12