Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Go 898/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

IV SA/Gl 743/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Bd 551/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanowił: zwolnić od kosztów sądowych

IV SA/Gl 786/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Op 504/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 276/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi Z. W. na Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie pozbawienia wdowy uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 886/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Gl 887/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Rz 593/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-27

Wniosek T. L. o ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych znak: [...] przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 280/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 2) zażalenia E. W. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100