Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wr 1750/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-11

Sprawa ze skargi A S.A. w B. na Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we W. z dnia [...] r., sygn. akt [...]

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

I SA/Wa 3254/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi M.R. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 53/14.

III SA/Wa 991/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi S. O. na niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt I SA/Sz 496/04 przez Dyrektora Izby Skarbowej w S.

II SA/Bk 1205/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność K. Ł. O. w S. Ł. w sprawie informacji publicznej

II SA/Wr 752/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Architekta Wojewódzkiego w Opolu w przedmiocie zakazu nieodpowiedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

I SA/Wa 3061/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi M. R. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 618/13

II SA/Kr 577/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi A.F. na niewykonanie wyroku

II SA/Wr 276/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-30

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. i M. W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 285/05

II OZ 549/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04
1   Następne >   +2   +5   +10   100