Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

II SA/Bd 447/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego postanowił:

IV SA/Gl 752/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 713/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G.. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 201/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zwrotu wydatków z tytułu udzielonej T.M. i pomocy społecznej

IV SA/Gl 969/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Rz 664/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-07

Wniosek, adwokata B. M., o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie zasiłku stałego z pomocy społecznej,

II SA/Łd 423/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Po 548/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-20

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku stałego

IV SAB/Wr 2/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   100