Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

II SA/Go 857/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji;

IV SA/Po 140/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

VI SA/Wa 1164/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi M. Z. na postanowienia SKO w C. w przedmiocie zaopiniowania wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego

III SA/Kr 416/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

II GZ 223/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie wydobywania kopaliny bez koncesji

III SA/Kr 408/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej i zakazu wydobywania kruszywa l.

II GZ 111/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w części dotyczącej wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji

III SA/Gl 956/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłat eksploatacyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100