Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

III SA/Kr 150/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-05

zagadnienia wstępnego składają się cztery elementy: 1) zagadnienie wstępne wyłania się w toku postępowania podatkowego, 2) jego rozstrzygnięcie należy do innego organu lub sądu, 3...
) rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy oraz 4...

I GSK 1544/05 - Wyrok NSA z 2006-02-14

importerowi po dokonaniu zgłoszenia celnego na wartość celną importowanego towaru, uznała tę kwestię za zagadnienie wstępne i w związku z tym wniosła o zawieszenie postępowania...
. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)., W uzasadnieniu podała, że przedstawione zagadnienie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2...

V SA 1995/02 - Wyrok NSA z 2002-12-12

Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne 'zagadnienie prawne', tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych, a spór...
zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Jeśli chodzi o tę ostatnią...

III SA/Lu 439/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-08

sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zdaniem Dyrektora Izby Celnej o zagadnieniu wstępnym...
ustawowego unormowania podatkowego z przepisami prawa wspólnotowego, wyjaśniania wątpliwości prawnych, czy też interpretacja prawa - nie jest zagadnieniem wstępnym...

III SA/Lu 434/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-08

sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zdaniem Dyrektora Izby Celnej o zagadnieniu wstępnym...
ustawowego unormowania podatkowego z przepisami prawa wspólnotowego, wyjaśniania wątpliwości prawnych, czy też interpretacja prawa - nie jest zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 1874/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki...
jest jedynie pośredni i potencjalny. Kwestia przeniesienia skarżącej nie ma charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mogą być wyłącznie...

I GSK 1233/16 - Wyrok NSA z 2018-03-07

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.; dalej: Op)., Stanął na stanowisku, że zagadnienie wstępne stanowi materialnoprawną...
się z nim określone skutki procesowe, ale powstanie takiego zagadnienia nie rodzi obowiązku zawieszenia postępowania. Zagadnienie wstępne wiąże się zatem z wystąpieniem...

I GSK 2356/05 - Wyrok NSA z 2006-05-23

sporu., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne zagadnienie prawne, tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych...
, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy istniały przesłanki uzasadniające potrzebę uzyskania wnioskowanej opinii WCO i zawieszenia postępowania...

I GSK 2357/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne zagadnienie prawne, tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych, lecz o spór...
Ustalania Wartości Celnej oraz uznały, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy istniały przesłanki uzasadniające potrzebę uzyskania wnioskowanej...

I GSK 2173/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

sporu., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne zagadnienie prawne, tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych...
, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy istniały przesłanki uzasadniające potrzebę uzyskania wnioskowanej opinii WCO i zawieszenia postępowania, ze względu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100