Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

III SA/Łd 786/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-07

sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia, gdy łącznie ziszczą...
decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między...

III SA/Lu 1691/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-07

wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy...
i wydaniem decyzji., Zagadnienie wstępne - w rozumieniu przepisu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. - stanowi zatem materialnoprawną przeszkodę, powstającą lub ujawniającą się w toku...

I GSK 1544/05 - Wyrok NSA z 2006-02-14

importerowi po dokonaniu zgłoszenia celnego na wartość celną importowanego towaru, uznała tę kwestię za zagadnienie wstępne i w związku z tym wniosła o zawieszenie postępowania...
. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)., W uzasadnieniu podała, że przedstawione zagadnienie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2...

III SA/Lu 434/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-08

sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zdaniem Dyrektora Izby Celnej o zagadnieniu wstępnym...
ustawowego unormowania podatkowego z przepisami prawa wspólnotowego, wyjaśniania wątpliwości prawnych, czy też interpretacja prawa - nie jest zagadnieniem wstępnym...

I GSK 2356/05 - Wyrok NSA z 2006-05-23

sporu., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne zagadnienie prawne, tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych...
, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy istniały przesłanki uzasadniające potrzebę uzyskania wnioskowanej opinii WCO i zawieszenia postępowania...

I GSK 2357/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne zagadnienie prawne, tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych, lecz o spór...
Ustalania Wartości Celnej oraz uznały, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy istniały przesłanki uzasadniające potrzebę uzyskania wnioskowanej...

I GSK 2173/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

sporu., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne zagadnienie prawne, tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych...
, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy istniały przesłanki uzasadniające potrzebę uzyskania wnioskowanej opinii WCO i zawieszenia postępowania, ze względu...

I GSK 2174/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

faktyczne, które są przedmiotem sporu., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne zagadnienie prawne, tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie...
Celnej oraz uznały, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy istniały przesłanki uzasadniające potrzebę uzyskania wnioskowanej opinii WCO...

I GSK 2179/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

, które są przedmiotem sporu., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne zagadnienie prawne, tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych...
oraz uznały, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy istniały przesłanki uzasadniające potrzebę uzyskania wnioskowanej opinii WCO i zawieszenia postępowania...

I GSK 2180/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

, które są przedmiotem sporu., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne zagadnienie prawne, tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych...
oraz uznały, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy istniały przesłanki uzasadniające potrzebę uzyskania wnioskowanej opinii WCO i zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100