Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II SA/Wr 449/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-04

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) lutego 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku...
z późn. zm.) i art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, Prezydent W. ustalił na rzecz G. K. warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku...

III SA/Po 130/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-11

zabudowy, jednak nie miało to żadnego wpływu na warunki i wymogi ustawy o rehabilitacji., Organ w odpowiedzi na skargę podtrzymał swoje stanowisko., Wojewódzki Sąd...
o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 w terminie 14 dni od daty tej zmiany .Obowiązek ten dotyczy...

I GSK 2051/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków. Z kolei art. 29 ust. 3 ustawy o rehabilitacji określa warunki współfinansowania ze środków PFRON kosztów...
związanych z ich aktywnością zawodową, w tym warunkami pracy, koniecznymi do wykonywania pracy narzędziami, a więc celu, jakiemu służyć ma ten rodzaj rehabilitacji osób...