Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

podstawą stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)., Natomiast zgodnie z art. 57a p.p.s.a. skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego...
, jako spadkobierca ustawowy, nabył spadek w 1/3 części po zmarłej matce. W pozostałej części, także po 1/3, majątek po zmarłej nabyli S.M. oraz M.M. Nabycie spadku zostało stwierdzone...