Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I ONP 20/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

(...) czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu...
dotyczącym rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia. Skarżący A. D. w piśmie...

I ONP 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

(...) sierpnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu...
dotyczącym rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku. Skarżący A. D. w piśmie z dnia 28...

I ONP 50/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D...
. od udziału w postępowaniu w sprawie o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem zarządzenia. A. D...

IV SO/Wr 2/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy postanawia: odrzucić skargę...
. W dniu 2 stycznia 2013 r. skarżący Z. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniosek o wymierzenie grzywny Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej...

IV SO/Wr 2/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy postanawia: odrzucić skargę. W dniu 2 stycznia 2013 r. skarżący Z. R. wniósł...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniosek o wymierzenie grzywny Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we W., w maksymalnej ustawowo wysokości...

II SAB/Bk 64/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-04-05

pomocy społecznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Postanowieniem z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. akt...
Rodzinie w B. w przedmiocie pomocy społecznej. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 23 grudnia 2010r., W dniu 20 marca 2012 r. skarżąca złożyła do tutejszego Sądu...

IV SAB/Wr 97/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-01

niejawnym sprawy ze skargi Z.R. na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek...
. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania...

IV SAB/Wr 99/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-04

niejawnym w Wydziale IV sprawy ze skargi Z. R. na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata...

IV SAB/Wr 100/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-04

niejawnym w Wydziale IV sprawy ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakończonym postępowaniu...
2013 r. skarżący Z. R. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...

IV SAB/Wr 47/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-26

niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji dotyczącej odmowy...
. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku...
1   Następne >   +2   4