Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Równouprawnienie kobiet X

II SA/Po 520/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-27

innymi: ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami (pkt 1), lokalny transport zbiorowy (pkt 4), ochronę zdrowia (pkt 5), pomoc społeczną (pkt 6), wspieranie rodziny...
być podjęte, zdaniem organu stanowiącego, na różnorodnych polach działalności gminy takich między innymi jak ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura...