Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I OSK 291/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R., działając z upoważnienia Burmistrza Miasta R. decyzją z dnia [...] grudnia 2008 r., ustalił, że zasiłek rodzinny, przyznany J. P...
przepisów art. 138 k.p.a. poprzez rozstrzygnięcie o decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z dnia [...] grudnia 2007 roku, jako nie będącej...

I SA/Bd 720/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-25

J.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...
działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Wobec tego skarżący jest zwolniony z mocy...

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

[...] zaprzestała prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W tym czasie zajmowała się wychowaniem dziecka oraz pomocą w prowadzeniu działalności handlowej męża. W latach...
[...],, - uiszczone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez H.B. w [...]. w kwocie [...],, - zapłacony podatek w formie karty podatkowej w [...] przez H.B. w kwocie...

I SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-17

nietrafny jest zarzut odwołania, że w niniejszej sprawie naruszona została zasada sprawiedliwości społecznej, a określony decyzją podatek jest niesprawiedliwy...
postepowania podatkowego według norm przepisanych, a ponadto o udzielenie prawa pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych., W uzasadnieniu skargi pełnomocnik...