Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X
  • Skarżony

P 1/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających...
16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 ze zm./, art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147...

SA/Wr 309/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-07-07

zasadność skargi Romana S. na decyzję Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 1987 r. w przedmiocie pozbawienia uprawnienia do opłacania podatków w formie opłaty...
października 1986 nr P.O. 826/86, orzekającą o wyłączeniu go z grupy osób opłacających podatki w formie opłaty skarbowej oraz opodatkowaniu go za 1986 r. i dwa następne lata...

III SA 775/87 - Wyrok NSA z 1987-12-04

skargę Kingi M. na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 maja 1987 r. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.

II ARN 4/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

(...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za 1984 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...
uprawnienia do wykonywania tej działalności w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków...

III SA 282/88 - Wyrok NSA z 1988-07-19

1988 r. nr IS.II-2-821-48/87, utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w O. z dnia 25 września 1987 r. o wyłączeniu z opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym...
Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej /Dz.U. 1985 nr 1 poz. 4/., Naczelny...

SA/Gd 319/88 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1988-07-07

lipca 1983 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych...

III ARN 44/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...

III SA 239/87 - Wyrok NSA z 1987-07-07

:, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty...
, lecz uzależniają możliwość opłacania podatków w tej formie od wykonywania działalności zgodnie z uprawnieniami., Rozpoznając skargę Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

SA/Gd 42/81 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1981-08-27

rzemiosła /Dz.U. nr 5 poz. 23 ze zm./ określił warunki pobierania opłaty skarbowej zamiast podatku obrotowego i dochodowego, wysokość stawek opłaty skarbowej, terminy i tryb...