Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 39/11 - Wyrok NSA z 2011-12-13

wliczenie diety do dochodu, od którego zależy udzielenie bonifikaty, odniósł się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, do jej art. 9 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 17. Z przepisów tych wynika, że diety są dochodem, a jedynie wolnym...

II SA/Sz 1099/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

w księdze wieczystej., W § 2 ust. 3 ustalono, że bonifikata obejmuje osoby fizyczne, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem jako miejsca...
sytuacji prawnej, według nierelewantnego kryterium miejsca rozliczania podatku dochodowego., Zdaniem Skarżących w art. 9 ust. 5 ustawy o przekształceniu mowa...

I OSK 1742/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

znajdujące się w art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w których zwrot...
udzielonej bonifikaty oraz zwolnienie od podatku dochodowego ustawodawca uzależnia właśnie od celu, na który zostały przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży lokalu...

II SA/Sz 957/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-17

działek w operacie wziętych do porównania są cenami netto, czy są tam też działki z cenami zawierającymi podatek VAT. Organ I instancji podał, że zastrzeżenia dotyczące...
, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego...

II SA/Wr 55/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

nie będzie dochodowa. Jej przeciwieństwem jest działalność niezarobkowa, czyli taka, której rzeczywistym przeznaczeniem nie jest generowanie czystych zysków...
. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumianej w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem...

II SA/Wr 53/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

, nawet jeśli faktycznie działalność nie będzie dochodowa. Jej przeciwieństwem jest działalność niezarobkowa, czyli taka, której rzeczywistym przeznaczeniem...
z Konstytucją regulacji art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumianej w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli...

II SA/Wr 54/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

nie będzie dochodowa. Jej przeciwieństwem jest działalność niezarobkowa, czyli taka, której rzeczywistym przeznaczeniem nie jest generowanie czystych zysków...
. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumianej w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem...

II SA/Wr 57/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

nie będzie dochodowa. Jej przeciwieństwem jest działalność niezarobkowa, czyli taka, której rzeczywistym przeznaczeniem nie jest generowanie czystych zysków...
. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumianej w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem...

II SA/Wr 56/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

nie będzie dochodowa. Jej przeciwieństwem jest działalność niezarobkowa, czyli taka, której rzeczywistym przeznaczeniem nie jest generowanie czystych zysków...
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumianej w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności...

II SA/Wr 88/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

z subiektywnym zamiarem osiągania zysków, nawet jeśli faktycznie działalność nie będzie dochodowa. Jej przeciwieństwem jest działalność niezarobkowa, czyli taka...
39/19), w którym stwierdzono niezgodność z Konstytucją regulacji art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumianej...
1   Następne >   +2   4