Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I SA/Rz 1075/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-01-15

w zakresie przeznaczenia gruntów objętych działką podatników. W takiej zaś sytuacji musiały stwierdzić, że nie korzysta ona jako nieużytek ze zwolnienia od podatku dochodowego...
Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2012 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję...

I SA/Rz 1077/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-01-15

od podatku dochodowego, ale będzie mu podlegać jako tzw. grunt pozostały, a więc nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, ani też znajdujący się pod jeziorami...
Odwoławczego z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2012 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...

I OSK 679/21 - Wyrok NSA z 2022-04-06

zastosowanie przy zobowiązaniach podatkowych ustalanych w drodze samoobliczenia przez podatnika, takich jak np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób...
zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania nie uiścił podatku (ewentualnie nie złożył wymaganej prawem deklaracji bądź uiścił podatek...

II SA/Wr 615/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-06-15

służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; 5...
pozostaje także wielokrotnie już eksponowana na wcześniejszych etapach postępowania okoliczność, że skarżącemu od lat naliczano podatek od działki...

II SA/Ke 372/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-11-29

skarg T. K., M. S. i A. Sp. z o. o. w [...] na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oddala skargi.

I OSK 989/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

na przekroczenie kryterium dochodowego warunkującego przyznanie świadczenia., Wskazując na motywy rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, iż wnioskowane świadczenie przyznawane...
jednak, jak wynika z akt sprawy, dochód rodziny przekroczył kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie wyniósł bowiem 875,74 zł. Jak wyliczono, dochód rodziny z zarobków...