Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

I SA/Ol 682/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-08

wniosku przez organ drugiej instancji, w oparciu o art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej. Skarżący wniósł również o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu...
Ordynacji podatkowej mają zwiększoną moc dowodową w zakresie tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Oznacza to, że bez przeprowadzenia przeciw dowodu, organ...

II FSK 17/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

. 120, art. 121, art. 122, art. 191 i art. 210 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm., dalej 'Op'/ poprzez:, 1...
:, Decyzją z 5 czerwca 2003 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w G., określił Skarżącym wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...