Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania decyzji X

I SA/Wr 841/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-09

finansowej firmy. W decyzji organ wskazał jedynie na przedmiot działalności Spółki, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a także wskazał, rozliczenie których czynności...
rzutujących na rentowność firmy, zawartych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Skarżąca zarzuciła, iż organ nie dokonał oceny, czy zakończenie działalności przez Spółkę, utrata...