Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II SA/Sz 796/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm...
nie rozpoczęcia prowadzenia przez nią planowanej działalności gospodarczej, w związku z otrzymaną propozycją objęcia stanowiska skarbnika Gminy, a tym samym nie prowadzenia...

III SA/Kr 1142/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

1990 r. o samorządzie gminnym, art. 5 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...
gospodarczej na własny rachunek wbrew zakazowi wynikającemu z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...

III SA/Łd 624/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-19

. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. poz. 1584 ze zm.). Z informacji zawartych we wniosku wynikało, że K...
. D. po wybraniu na stanowisko Starosty i upływie trzech miesięcy od dnia wyboru nie dopełnił obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadził...

II SA/Go 161/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-26

i art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 216...
Burmistrza, którą objął w dniu [...] grudnia 2006 r., pełnił funkcję członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu prowadzącego działalność gospodarczą Stowarzyszenia Miejski Klub...

OSK 1149/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

1. Działalność gospodarcza, o jakiej mowa w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, to także działalność prowadzona przez lekarza prowadzącego indywidualną...
gospodarczej radnych, prowadzonej na własny rachunek. Zasadne zatem jest sięgnięcie, przy interpretowaniu tego pojęcia, pomocniczo do cech działalności gospodarczej...

III SA/Kr 290/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-26

kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w oparciu o art. 5 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez dwa miesiące (od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r.), jednakże takiej działalności...

II SA/Ol 798/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-25

koniecznych do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym...
, w okresie od 24 listopada 2006r. do 8 lutego 2007r. prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem należącego do gminy mienia. Zgodnie z art. 24f ustawy o samorządzie...

SA/Ł 365/93 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-05-12

1. Działalność gospodarcza jest faktem i kategorią o charakterze obiektywnym. W tym sensie nie ma i nie może mieć znaczenia, że określony podmiot prowadzący konkretną...
działalność nie ocenia jej /subiektywnie/ jako działalności gospodarczej, nie nazywa jej tak, oświadcza, że jej nie prowadzi bądź nie zgłasza obowiązku podatkowego itp...

III SA/Wr 602/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-27

'A', prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu, tj. najmującego od Powiatu lokal użytkowy w Zespole Szkół Nr [...] samym, zdaniem Wojewody, radny naruszył...
, w którym organizowane są przez Stowarzyszenie zajęcia [...]. Za udział w zajęciach pobierane są opłaty, co świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej i zarobkowej...

II OSK 702/08 - Wyrok NSA z 2008-09-04

. 1089 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...
zastępcze (ust. 2 art. 98a u.s.g.)., W myśl art. 24f ust. 1 u.s.g. radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100