Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

IV SA/Wr 361/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-15

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, żołnierz rezerwy, który będzie mieć dostęp do informacji niejawnych podlega, na zasadach określonych w przepisach...
Kontrwywiadu Wojskowego w postępowaniu sprawdzającym odmówiła stronie wydania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. Wskazał również, że w dniu...

III SA/Kr 1446/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-02

wojskowej, z racji braku odpowiedniego poświadczanie bezpieczeństwa osobowego z dostępem do informacji 'poufne'. W drugiej jednostce wymieniony również nie mógł podjąć...
, co następuje:, Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem (art. 1 ustawy...

III SA/Gd 484/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

i kosztach za miesiąc sierpień 2016 r. Wyjaśnił, że oświadczenie to zostało sporządzone na podstawie informacji przygotowanych przez obsługujące go biuro rachunkowe...
publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej., Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Gd 422/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

nie posiada nie posiada informacji o dochodzie wnioskodawcy Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 r. odmówił wydania stosownego...
sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia...

III SA/Gd 723/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-03

przedłożył informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej wobec czego wysokość kwoty dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu w tym przypadku stwierdza...
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 137 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności...