Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) X

II SA/Go 996/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania zarzutu za nieuzasadniony

III SA/Wr 277/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W., w przedmiocie uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne za nieuzasadnione,

I SA/Bd 100/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanowił:

V SA/Wa 2052/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-24

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną;

II GZ 83/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gl 1895/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej uchyla zaskarżone postanowienie i utrzymane nim w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...]r. Nr [...].

II GZ 223/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za bezzasadne

III SA/Po 178/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 1106/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

I SA/Gd 1182/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   +2   +5   +10   100