Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6533 Absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego X

I SA/Ke 300/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-02-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu

I SA/Kr 1583/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lisia Góra, w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy,

III SA/Wr 459/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Ś. Ś. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ś. Ś.

I SA/Po 1179/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

III SAB/Gl 16/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego

V SA/Wa 2258/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu

I SA/Łd 6/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy R. za rok 2012

I SA/Łd 1127/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Z. z tytułu wykonania budżetu Gminy Z. za rok 2007

I SA/Gl 1614/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czeladzi w przedmiocie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej od wyroku WSA w Gliwicach

I SA/Gd 1499/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011
1   Następne >   +2   +5   9