Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6534 Zamówienia publiczne X

II GW 36/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II GW 30/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

V SA/Wa 496/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

V SA/Wa 1842/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości należności

II GW 33/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II GW 29/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

V SA/Wa 1655/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

V SA/Wa 1449/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi T. G. na pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie braku umieszczenia na liście przedsiębiorców spełniających warunki spłaty niezaspokojonych należności wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

III SA/Wa 463/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o niewyrażenie zgody na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki

III SAB/Wa 23/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-21

Sprawa ze skargi B. D. w przedmiocie bezczynności Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od odwołania w postępowaniu o zamówienie publiczne
1   Następne >   +2   +5   +10   34