Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34 a ustawy o finansach publicznych) X

III SA/Łd 229/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy

III SA/Po 981/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne;

V SA/Wa 124/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej;

I SA/Bd 204/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanowił ustanowić adwokata

III SA/Po 560/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

I SA/Ke 241/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych

VIII SA/Wa 963/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w płatności abonamentowej

V SA/Wa 326/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek;

V SA/Wa 428/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Kr 1916/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-04

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
1   Następne >   +2   +5   +10   100