Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego X

I SA/Lu 362/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w [....] w przedmiocie zwrotu otrzymanej dotacji

III SA/Wr 463/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-13

Sprawa ze skargi G Z na czynność Z W D w przedmiocie braku oceny wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji

III SA/Wr 427/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L, w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu G J,

I SA/Sz 84/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

I SA/Łd 1384/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

I SA/Kr 19/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-03

skarg Zakładów 'M.' s.c. w W., na decyzje Izby Skarbowej, w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej dotacji do nawozów za lata 1993, 1994,199

V SA/Wa 767/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji udzielonej na realizację projektu

II GSK 1858/12 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie określenia kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu gminy

I SA/Ol 352/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia kwoty dotacji celowej podlegającej zwrotowi

VIII SA/Wa 468/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2008 rok
1   Następne >   +2   +5   +10   100