Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 6539 Inne o symbolu podstawowym 653 X

I SA/Kr 357/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Pracy Nr [...]

III SA/Wr 12/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D., w przedmiocie udzielenia z budżetu Województwa D. w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach,

III SA/Wr 106/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w N. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie zawieszenia prawa zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w K. Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

VIII SA/Wa 825/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Rz 309/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia

III SA/Gl 481/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w przedmiocie gospodarowania środkami publicznymi

I SA/Gd 247/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nieuregulowanych składek

I SA/Go 1255/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GW 42/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Gminy [...] w przedmiocie zwrotu gminie utraconych ...

V SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
1   Następne >   +2   +5   +10   100