Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6178 Uprawnienia do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych X

VI SA/Wa 544/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wydania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

VI SA/Wa 1644/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wydania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

VI SA/Wa 502/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wydania certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

VI SA/Wa 2255/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

VIII SA/Wa 129/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wydania certyfikatu księgowego

VI SAB/Wa 2/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie bezczynności organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

VI SA/Wa 1491/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wydania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

VI SA/Wa 1293/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GSK 168/07 - Wyrok NSA z 2007-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

VI SA/Wa 1814/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wydania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
1   Następne >   +2   +5   9