Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6179 Inne o symbolu podstawowym 617 X

III SA/Gl 1038/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji w C. w sprawie opinii o pracowniku ochrony fizycznej

II GZ 260/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej

II SA/Ke 852/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów

VI SA/Wa 755/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Skarga J. C. na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

VI SA/Wa 389/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnień wynikających z przyznania licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

VI SA/Wa 595/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnień wynikających z przyznania licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

III SA/Łd 452/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Ł. w przedmiocie odmowy wpisania do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego

II GZ 205/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

VIII SA/Wa 242/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wydania opinii o osobie wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

VI SA/Wa 1148/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej L. B. od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę na postanowienie Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   +10   100