Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy X

II GZ 8/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

VI SA/Wa 310/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

VI SA/Wa 571/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 1701/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 1647/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały w przedmiocie zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata

VI SA/Wa 1334/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Skarga E. P. na decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 826/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi B. T. na pismo Naczelne Rady Adwokackiej z [...] stycznia 2010 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania legitymacji aplikanta adwokackiego

VI SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

VI SA/Wa 3775/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego
1   Następne >   +2   +5   +10   100