Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6174 Komornicy X

VI SA/Wa 1191/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska komornika sądowego

VI SAB/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-02

Wniosek w przedmiocie powołania J. B. na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym

VI SA/Wa 3187/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska komornika sądowego

VI SA/Wa 2224/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska komornika sądowego

VI SA/Wa 1374/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 694/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 2289/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko komornika sądowego

II GSK 929/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 2094/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przeniesienia ze stanowiska komornika sądowego i utrzymanie w mocy decyzji o przeniesieniu ze stanowiska komornika sądowego

VI SA/Wa 1638/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu komorniczego
1   Następne >   +2   +5   +10   62