Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6172 Notariusze i aplikanci notarialni X

VI SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

II GSK 1089/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na pozostanie w stosunku zatrudnienia

VI SA/Wa 256/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację notarialną

II GSK 1091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji

VI SA/Wa 1268/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

VI SA/Wa 303/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację notarialną

VI SA/Wa 1006/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację notarialną

II GSK 1073/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 1283/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

VI SA/Wa 1717/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w przedmiocie sprostowania postanowienia WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VISA/Wa 1717/07
1   Następne >   +2   +5   +10   100