Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6171 Radcowie prawni i aplikanci radcowscy X

VI SA/Wa 2215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych

VI SA/Wa 676/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację radcowską

VI SA/Wa 898/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych

VI SO/Wa 5/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 614/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji sprzeciwiającej się wpisowi na listę radców prawnych

VI SA/Wa 453/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości ; znak: [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikacje radcowska

VI SA/Wa 1295/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 2582/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę aplikantów radcowskich

VI SA/Wa 2582/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę aplikantów radcowskich

VI SA/Wa 1254/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100