Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6175 Rzecznicy patentowi X

II GSK 751/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację rzecznikowską

II GSK 17/14 - Wyrok NSA z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego

II GSK 1576/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego

VI SA/Wa 2065/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie skreślenia z listy rzeczników patentowych

VI SA/Wa 2166/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie skreślenia z listy rzeczników patentowych

VI SA/Wa 928/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie skreślenia rzecznika patentowego z listy rzeczników patentowych

VI SA/Wa 837/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie negatywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego

II GSK 833/10 - Wyrok NSA z 2011-09-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów rzecznikowskich

VI SA/Wa 2223/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie wpisu na listę aplikantów rzecznikowskich

VI SA/Wa 3434/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie skreślenia z listy rzeczników patentowych
1   Następne >   +2   4