Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

III SA/Kr 620/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie...
bowiem nie ustaliło okresu przez jaki jej mąż S. S. pracował legalnie na terenie Wielkiej Brytanii a także czy starał się tam o świadczenia rodzinne i faktycznie je otrzymywał...

II SA/Sz 1316/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-22

ustawy o świadczeniach rodzinnych, przewidzianą do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, co do niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia, czy innej pracy zarobkowej...
ustawy o świadczeniach rodzinnych nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ubieganie się o przyznanie odpowiedniego świadczenia na nowych zasadach służy zachowaniu ciągłości...

III SA/Kr 1976/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-03

1 i 3 kpa., Organ ustalił, że decyzjami z dnia [...] 2011 r. przyznano K. S., M. S. oraz A. S. świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 1.300 zł...
po stwierdzeniu zaistnienia oraz spełnienia przez uprawnionych ustawowych przesłanek do otrzymania świadczenia., Ponadto Wójt zaznaczył, że S. S. jest dłużnikiem alimentacyjnym...

V SA/Wa 1597/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

,, - naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, poprzez ograniczenie swobodnego świadczenia usług wewnątrz Unii...
Europejskiej w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich mających swe przedsiębiorstwo w Państwie Członkowskim innym niż państwo odbiorcy świadczenia., Dodatkowo Strona...

V SA/Wa 1321/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

świadczenia usług wyrażonej w art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. z 2004 nr 90, s. 864/2; zwanego dalej: 'TFUE') przejawiające się m.in. poprzez: zbyt...
krótki vacatio legis przepisów nowelizujących ustawę o grach hazardowych, kryteria, jakie powinny spełniać środki krajowe ograniczające swobodę świadczenia usług...

V SA/Wa 663/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich wejścia w życie;, 2. Naruszenie swobody świadczenia usług wyrażonej w art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz....
, jakie powinny spełniać środki krajowe ograniczające swobodę świadczenia usług, ograniczenia o charakterze dyskryminacyjnym dotyczące wymagań stawianych zagranicznym...

V SA/Wa 1772/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

z podstawową zasadą swobody świadczenia usług zgodnie z Artykułem 56 TFUE, wyraźnie dyskryminacyjny charakter publikowania w Rejestrze Domeny i Domen Zagranicznych...
, aby uzasadnić środki ograniczające swobodę świadczenia usług, niewystarczający okres vacatio legis przepisów nowelizujących, nieproporcjonalność między środkami krajowymi...

V SA/Wa 717/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

., Naruszenie swobody świadczenia usług wyrażonej w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przejawiające się m.in. poprzez: zbyt krótki okres vacatio legis...
przepisów nowelizujących ustawę o grach hazardowych, kryteria, jakie powinny spełniać środki krajowe ograniczające swobodę świadczenia usług, ograniczenia o charakterze...

V SA/Wa 42/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich wejścia w życie;, 2. Naruszenie swobody świadczenia usług wyrażonej w art. 56 Traktatu...
hazardowych, kryteria, jakie powinny spełniać środki krajowe ograniczające swobodę świadczenia usług, ograniczenia o charakterze dyskryminacyjnym dotyczące wymagań stawianych...

V SA/Wa 54/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich wejścia w życie;, 2. Naruszenie swobody świadczenia usług wyrażonej w art. 56 Traktatu...
hazardowych, kryteria, jakie powinny spełniać środki krajowe ograniczające swobodę świadczenia usług, ograniczenia o charakterze dyskryminacyjnym dotyczące wymagań...
1   Następne >   +2   +5   +10   96