Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X
  • Skarżony

IV SA 1349/97 - Wyrok NSA z 1999-10-13

Rodzinnej Książąt Czartoryskich podpada pod działanie przepisów art. 2 ust. 1 lit. 'e' dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r...
, iż nieruchomość ziemska w S. objęta whl. 722 księgi gruntowej dla większej posiadłości Sądu Okręgowego w P., Ordynacji Rodzinnej Książąt Czartoryskich, podpada...